HLA-B*5701

Klinicki znacaj:
Kod pacijenata obolelih od HIV-a koji su kandidati za terapiju lekom Abacavir.
Pozitivan rezultat ove analize znaci da je prisutan HLA alel B*5701 što je udruzeno sa hipersenzitivnoscu na lek Abacavir.
Negativan rezultat znaci da je kod tog pacijenta primena Abacavira bezbedna
Uzorak:
eK
Metoda:
PCR
Stabilnost:
25˚C 1 dan
-20˚C duži period
Minimalna zapremina uzorka:
Ceo uzorak
Obrtno vreme:
Do 4 dana
Cena: 4.840,00 din.

MOLEKULARNA GENETIKA