AMIOTROFIČNA LATERALNA SKLEROZA (GEN SOD1)

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
AMIOTROFIČNA LATERALNA SKLEROZA (GEN SOD1) Citratna krv SEKV (SEKVENCIRANJE DNK) /
Cena: 18.000,00 din.

MOLEKULARNA GENETIKA