AMIOTROFIČNA LATERALNA SKLEROZA (GEN SOD1)

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
AMIOTROFIČNA LATERALNA SKLEROZA (GEN SOD1) Citratna krv SEKV (SEKVENCIRANJE DNK) /
Cena: 19.800,00 din.

MOLEKULARNA GENETIKA