Pacijenti

Vađenje krvi

Vađenje krvi

Priprema pacijenata za vadjenje krvi

Izdisajni test za Heliobacter Pylori

Uzorak urina

Sakupljanje uzoraka urina

Sakupljanje 24h urina

Uzorak stolice

Sakupljanje uzoraka stolice

Priprema pacijenata za uzimanje briseva

Spermogram - uzorak

Spermogram i Spermokultura