TROMBOFILIJA 3 GENA 5 LOKUSA

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
MTHFR - lokus 1298 Citratna krv PCR (Lančana reakcija polimeraze) /
FAKTOR V ( HR2 ) - lokus 4070 Citratna krv PCR (Lančana reakcija polimeraze) /
ZAKLJUČAK / /
PROTROMBIN II lokus 20210 Citratna krv PCR (Lančana reakcija polimeraze) /
FAKTOR V ( LEIDEN V) - lokus 1691 Citratna krv PCR (Lančana reakcija polimeraze) /
MTHFR - lokus 677 Citratna krv PCR (Lančana reakcija polimeraze) /
Cena: 14.300,00 din.

MOLEKULARNA GENETIKA