MIOTONIČNA DISTROFIJA TIP 1 analiza ekspanzija CTG ponovaka u genu DMPK

Cena: 17.000,00 din.

MOLEKULARNA GENETIKA