BCR/ABL MOLEKULARNA DETEKCIJA AML i CML i praćenje minimalne rezidualne bolesti

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
REARANŽMAN t(9.,22) BCR-ABL Citratna krv RTPCR (Real-time PCR) /
BCR/ABL Citratna krv PCR (Lančana reakcija polimeraze) /
Klinicki znacaj:
Specifične hromozomske translokacije koje su povezane sa akutnom limfoidnom leukemijom (ALL) dovode do stvaranja fuzionih transkripata (proteina). Najčešće translokacije kod ALL koje se koriste kao markeri za praćenje bolesti su:
*t(9 ; 22) BCR-ABL (p190, p210)
*t(1; 19) E2A – PBX1
*t(12; 21) TEL-AML
*t(4;11 ) MLL –AF4
Uzorak:
cK
Metoda:
PCR
Stabilnost:
25ºC 1 dan
NE ZAMRZAVATI!
Minimalna zapremina uzorka:
Ceo uzorak
Obrtno vreme:
15 dana
Cena: 28.600,00 din.

MOLEKULARNA GENETIKA