TROMBOFILIJA 4 GENA 6 LOKUSA

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
MTHFR - lokus 1298 Citratna krv PCR (Lančana reakcija polimeraze) /
FAKTOR V ( HR2 ) - lokus 4070 Citratna krv PCR (Lančana reakcija polimeraze) /
ZAKLJUČAK / /
PAI-1 lokus -675 Citratna krv PCR (Lančana reakcija polimeraze) /
PROTROMBIN II lokus 20210 Citratna krv PCR (Lančana reakcija polimeraze) /
FAKTOR V ( LEIDEN V) - lokus 1691 Citratna krv PCR (Lančana reakcija polimeraze) /
MTHFR - lokus 677 Citratna krv PCR (Lančana reakcija polimeraze) /
Cena: 16.060,00 din.

MOLEKULARNA GENETIKA