DIHIDROPIRIMIDIN DEHIDROGENAZA genotipizacija (DPYD)

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
DIHIDROPIRIMIDIN DEHIDROGENAZA genotipizacija (DPYD) EDTA krv PCR (Lančana reakcija polimeraze) /
Klinicki znacaj:
Određivanje genotipa pacijenata za koje je indikovano lečenje 5-fluorouracilom ( 5FU ) a zbog prevencije eventualnih toksičnih efekata leka kod pacijenata koji imaju nisku aktivnost Dihidropirimidin dehidrogenaze.
Uzorak:
eK
Metoda:
PCR
Stabilnost:
2-8˚C 10 dana
Minimalna zapremina uzorka:
ceo uzorak
Obrtno vreme:
Do 15 dana
Cena: 14.950,00 din.

MOLEKULARNA GENETIKA