Akreditacije

Zavod za laboratorijsku dijagnostiku BioMedica je akreditovana zdravstvena ustanova registrovana za laboratorijsku dijagnostiku iz oblasti hematologije, biohemije, imunologije, mikrobiologije, virusologije i patohistologije.

Zavod BioMedica je 2010. akreditovan prvi put od strane Akreditacionog tela Srbije prema standardu SRPS ISO 15189:2008.
Lista akreditovanih aktivnosti (2024)
Veb sajt ATS-a

Zavod Biomedica je 2011. prvi put akreditovan od strane Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije. 2020. godine je ponovo akreditovan na 7 godina.
REŠENJE AZUS-a (2020)
Veb sajt AZUS-a