Akreditacije

Zavod za laboratorijsku dijagnostiku BioMedica je akreditovana zdravstvena ustanova registrovana za laboratorijsku dijagnostiku iz oblasti hematologije, biohemije, imunologije, mikrobiologije, virusologije i patohistologije.

Zavod BioMedica je 2010. akreditovan prvi put od strane Akreditacionog tela Srbije prema standardu SRPS ISO 15189:2008.
REŠENJE ATS-a    Veb sajt ATS-a

Zavod BioMedica je 2011. akreditovan na 7 godina od strane Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije.
REŠENJE AZUS-a    Veb sajt AZUS-a