HANTINGTONOVA BOLEST analiza ekspanzija CAG ponovaka u genu HD

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
HANTINGTONOVA BOLEST analiza ekspanzija CAG ponovaka u genu HD Citratna krv PCR (Lančana reakcija polimeraze) /
Klinicki znacaj:
Analiza ekspanzija CAG ponovaka u genu HD; ISKLJUČIVO UZ PISANI ZAHTEV ORDINIRAJUĆEG LEKARA
Uzorak:
cK
Metoda:
PCR
Stabilnost:
2-8˚C 3 dana
Minimalna zapremina uzorka:
ceo uzorak
Obrtno vreme:
Do 15 dana
Cena: 18.700,00 din.

MOLEKULARNA GENETIKA