HANTINGTONOVA BOLEST analiza ekspanzija CAG ponovaka u genu HD

Klinicki znacaj:
Analiza ekspanzija CAG ponovaka u genu HD; ISKLJUČIVO UZ PISANI ZAHTEV ORDINIRAJUĆEG LEKARA
Uzorak:
cK
Metoda:
PCR
Stabilnost:
2-8˚C 3 dana
Minimalna zapremina uzorka:
ceo uzorak
Obrtno vreme:
Do 15 dana
Cena: 17.000,00 din.

MOLEKULARNA GENETIKA