O Nama

  • Biohemijska laboratorija BioMedica osnovana je 1998. godine u Beogradu.
  • Zavod za laboratorijsku dijagnostiku BioMedica osnovan je 2005. godine u Beogradu.
  • Osnivač i direktor Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku BioMedica je Mr Ph Mirjana Sarkić, specijalista medicinske biohemije.

Mr Ph Mirjana Sarkić

Zavod je opremljen najsavremenijom laboratorijskom opremom. Sva ispitivanja se izvode na automatizovanim hematološkim, biohemijskim i imunohemijskim analizatorima koji su umreženi sa računarskim sistemom što omogućava visoku preciznost i tačnost u radu. Informacioni sistem je omogućio stvaranje baze podataka svih pacijenata.

Zavod za laboratorijsku dijagnostiku BioMedica u svom radu primenjuje principe dobre laboratorijske prakse. Stručni tim Zavoda prati sve novine u razvoju savremene medicine i laboratorijske dijagnostike i primenjuje ih u Zavodu.

Laboratorijska oprema

Sprovodi se kontinuirana edukacija svih zaposlenih. Poštujući zahteve lekara i pacijenata kontinuirano se uvode novi dijagnostički postupci, nove analize i ulažu se sredstva u nabavku nove, savremene laboratorijske opreme. Zavod BioMedica učestvuje u spoljašnjoj kontroli kvaliteta koju dva puta godišnje sprovodi Institut za medicinsku biohemiju KCS kao i u dva međunarodna programa spoljašnje kontrole kvaliteta.

U Zavodu za laboratorijsku dijagnostiku možete uraditi hematološke, biohemijske analize, analize hormona i tumorskih markera, nivo lekova u krvi, virusološke, imunološke i alergološke analize i sva ispitivanja iz oblastimikrobiologije i patohistologije. Zavod obezbeđuje i usluge terenske službe, odnosno usluge uzimanja uzoraka u stanu pacijenta i dostavljanja izveštaja o ispitivanju na određenu adresu.

Dobra saradnja i komunikacija sa korisnicima usluga čini osnov za ostvarenje zadovoljavajućeg rezultata. Zbog toga se zaposleni u Zavodu neprekidno obučavaju kako bi u svakom trenutku korisnicima pružili pravu informaciju od koje često zavise tok i ishod ispitivanja i valjanost rezultata. Kvalitet rezultata je apsolutni imperativ koji se obezbeđuje precizno definisanom tehnologijom rada u svim segmentima procesa laboratorijskog ispitivanja – od prijema pacijenata i trijaže uzoraka preko obavljanja samog ispitivanja, održavanja uslova radne sredine i ispravnosti sredstava za rad pa do pravovremenog izdavanja rezultata ispitivanja. Na zahtev svojih korisnika Zavod za laboratorijsku dijagnostiku BioMedica je uveo i 24 - časovno radno vreme. Ono što ga čini jedinstvenim i prepoznatljivim je i brzina izdavanja rezultata – za najveći broj analiza oni se dobijaju u roku od nekoliko minuta do nekoliko sati.

Zahvaljujući sopstvenom informacionom sistemu koji se neprekidno razvija i usavršava i koji omogućava integraciju svih ključnih analizatora, elektronski transfer podataka kao i elektronsko generisanje laboratorijskih izveštaja znatno je poboljšana brzina, efikasnost i tačnost u radu. Takođe, stvorena je i baza podataka o svim korisnicima usluga Zavoda, što omogućava lak pristup, praćenje i analizu dobijenih rezultata.

BioMedica Zavod

Za svoje saradnike Zavod organizuje i prezentacije sa različitim temama koje su od interesa za zajednički rad pre svega iz oblasti preanalitike i upoznavanja sa novim parametrima. Pored neprekidnog stručnog usavršavanja zaposlenih i edukacije saradnika, u Zavodu se posebna pažnja poklanja mladim stručnjacima pa smo već tradicionalno baza za stručno usavršavanje i obavljanje obaveznog staža za diplomirane farmaceute medicinske biohemičare, kao i za laboratorijske tehničare sa srednjom, ili višom stručnom spremom. Mnogi od njih po obavljenom stručnom stažu i položenom državnom ispitu postaju deo tima stalno zaposlenih u Zavodu i nastavljaju da se stručno usavršavaju i napreduju. Po prvi put 2008. godine Zavod je za svoje zaposlene obezbedio i dve specijalizacije iz oblasti toksikološke hemije i mikrobiologije. Timski rad i duh zajedništva, međusobnog uvažavanja i poverenja brižljivo neguju se među zaposlenima. Predanost, savesnost i zalaganje na radu se cene i stimulišu. Redovno se organizuju izleti i druženja sa saradnicima i prijateljima Zavoda. Takođe, Zavod svake godine obezbeđuje i kraće odmore za nekoliko zaposlenih.

Svest o tome da služba laboratorijske dijagnostike predstavlja nezaobilazni i veoma važan deo sistema zdravstvene zaštite, a rezultati ispitivanja često osnov za donošenje ključnih odluka u dijagostici i terapiji, dovela je do odluke da Zavod pristupi sprovođenju postupka akreditacije. Standardizacija svih procedura rada, primena standardnih metoda, kvalitetna oprema koja se redovno održava i servisira, kvalitetni reagensi, referentni i kontrolni materijali, uz obezbeđenje zahtevanih uslova radne sredine, planiranje, preispitivanje, neprekidno stručno i tehnološko usavršavanje kao i primena strogo definisanih procedura za otkrivanje, definisanje i rešavanje odstupanja od njih jedini su način da se obezbede kvalitetni, brzi i korisni rezultati. a time i potvrdi neophodnost koordinisanog timskog delovanja kliničara i laboratorije za dobrobit pacijenata.

Akreditacije »
Misija i vizija »
Politika kvaliteta »