FAKTOR XIII lokus V34L

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
FAKTOR XIII V34L Citratna krv PCR (Lančana reakcija polimeraze) /
Cena: 3.850,00 din.

MOLEKULARNA GENETIKA