MIOTONIČNA DISTROFIJA TIP 2 analiza ekspanzija CCTG ponovaka u genu ZNF9

Cena: 17.000,00 din.

MOLEKULARNA GENETIKA