UGT1A1 (Žilberov sindrom)

Klinicki znacaj:
Detekcija genetičke varijante UGT1A1 koja je povezana sa postojanjem Žilberovog sindroma
( hiperbilirubinemija ) – smanjena aktivnost enzima UDP-glukuronoziltransferaze.
Pacijenti koji uzimaju standardne doze leka irinotekana, a imaju smanjenu aktivnost enzima UGT1A1, mogu iskusiti neželjena dejstva ovog leka
Uzorak:
Citratna krv
Metoda:
Fragment analiza
Stabilnost:
2-8ºC 2 dana

-20 ºC duži period
Minimalna zapremina uzorka:
ceo uzorak
Obrtno vreme:
15 dana
Cena: 12.500,00 din.

MOLEKULARNA GENETIKA