KARNITIN I PROFIL ACIL-KARNITINA

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
C5-Karnitin EDTA krv / 0.00 - 0.32 umol/L
C4-Karnitin EDTA krv / 0.00 - 0.44 umol/L
C3-Karnitin EDTA krv / 0.00 - 1.93 umol/L
C2-Karnitin EDTA krv / 2.50 - 23.00 umol/L
C0-Karnitin EDTA krv / 16.00 - 60.00 umol/L
Acil karnitin Serum / 0.00 - 30.00 umol/L
Ukupni karnitin Serum / 25.00 - 69.00 umol/L
Slobodni karnitin Serum / 0.00 - 0.00 umol/L
Odnos Acil/Slobodni karnitin Serum / /
C10-Karnitin EDTA krv / 0.00 - 0.23 umol/L
C8-Karnitin EDTA krv / 0.00 - 0.15 umol/L
C6-Karnitin EDTA krv / 0.00 - 0.26 umol/L
C5-DC-Karnitin EDTA krv / 0.00 - 0.03 umol/L
Klinicki znacaj:
Detekcija poremećaja oksidacije masnih kiselina i organskih acidurija
Uzorak:
S i eK
Metoda:
LC/MSMS
Stabilnost:
-20ºC 30 dana
Minimalna zapremina uzorka:
2,0 mL seruma + eK x 2
Obrtno vreme:
Do 15 dana
Cena: 12.320,00 din.