VITAMIN B1 nivo leka

Vitamin B1 (tiamin) je esencijalni vitamin neophodan za metabolizam ugljenih hidrata, funkciju
nervnog sistema i mijelinizaciju perifernih nerava. Tiamin se dobija ishranom. Zalihe u
organizmu su ograničene i nedostatak se može brzo razviti. Zbog relativno kratkog vremena
skladištenja, nedostatak se može razviti u roku od 10 dana, a ozbiljnija deficijencija u roku od 21
dan ako je unos ograničen. Otprilike 80% svih hroničnih alkoholičara ima nedostatak tiamina
zbog loše ishrane. Međutim, nedostatak se može javiti i kod osoba koje su starije životne dobi,
imaju hronične gastrointestinalne probleme, imaju izraženu anoreksiju, kancer ili su na terapiji
diureticima.
Znaci i simptomi blagog do umerenog nedostatka tiamina su nespecifični i mogu uključivati loš
san, malaksalost, gubitak težine, razdražljivost i konfuziju. Umereni nedostatak može uticati na
intelektualne performance i dobrobit, uprkos nedostatku očigledne kliničke slike. Teški
nedostatak uzrokuje kongestivnu srčanu insuficijenciju (vlažni beri-beri), perifernu neuropatiju
(suvi beri-beri), Vernikovu encefalopatija (hitno medicinsko stanje koje može napredovati do
kome i smrti), i Korsakovljev sindrom (često uslede nepovratan gubitak pamćenja i demencija).
Brzi tretmanVernikove encefalopatije tiaminom može sprečiti Korsakovljev sindrom. Simptomi
suvog beri-beri uključuju slab apetit, umor i periferni neuritis. Simptomi vlažnog beri-beri
uključuju srčanu insuficijenciju i edem. Pacijenti sa Vernikovom encefalopatijom imaju promenu
ponašanja (konfuzija, delirijum, apatija), diplopiju (često paraliza šestog nerva) i ataksiju.
Odgovor na terapiju tiaminom kod pacijenata sa deficitom je obično brz. Nedostatak tiamina se
može lečiti, ali se teško dijagnostifikuje. Zato je potrebno podićisvest o mogućem nedostatku
ovog vitamina, kako bi se na vreme identifikao i na taj način sprečile posledice njegovog
nedostatka.
Određivanje tiamina služi za procenu nedostatka tiamina kod pacijenata sa bihevioralnim
promenama, promenama na očima, poremećajima hoda, delirijumom i encefalopatijom ili kod
pacijenata sa upitnim statusom uhranjenosti. Takođe, tiamin se kod pacijenata na terapijio
dređuje kao nivo leka. Vitamin B1 treba određivati u uzorcima krvi koji su uzeti nakon perioda
noćnog gladovanja.

Klinicki znacaj:
▼beri-beri- bolest koja se karakteriše smetnjama u radu srca, zadržavanju vode u organizmu, grčenju i trnjenju nogu i ruku, poremećajima u radu mozga
Uzorak:
EDTA krv ( ceo uzorak )
Metoda:
HPLC
Stabilnost:
4-8ºC 1nedelja
-20ºC 6meseci
Minimalna zapremina uzorka:
0,5mL
Obrtno vreme:
15 dana
Cena: 2.100,00 din.