VITAMIN E

Vitamin E (α- tokoferol) kao antioksidans štiti ćelijske membrane od dejstva slobodnih radikala,
doprinosi normalnom funkcionisanju vaskularnog i nervnog sistema.Nivo vitamina E u plazmi ili
serumu nakon gladovanja od 12 do 14 sati odražava rezervni status pojedinca.
Trenutno je razumevanje dejstva vitamina E veoma nepotpuno. Tokoferoli (vitamin E i srodna
jedinjenja rastvorljiva u mastima) funkcionišu kao antioksidansi koji uništavaju slobodne radikale
i na taj način štite integritet nezasićenih lipida u ćelijskim membranama i čuvaju retinol (vitamin
A) od oksidativnog uništenja. Poznato je da vitamin E stimuliše sintezu prostaciklina u
endotelnim ćelijama koji inhibira formiranje trombksana u trombocitima, čime se sprečava
agregacija trombocita na površini endotela. Taj uticaj na agregaciju trombocita značajan je kod
rizika za razvoj koronarne ateroskleroze i tromboze.
Nedostatak vitamina E kod dece dovodi do reverzibilnih motoričkih i senzornih neuropatija, što
može biti slučaj i kod odraslih osoba. Prevremeno rođene bebe koje zahtevaju atmosferu
obogaćenu kiseonikom su u povećanom riziku od bronhopulmonarne displazije i retrolentalne
fibroplazije. Pokazalo se da suplementacija vitaminom E umanjuje ozbiljnost, a možda čak može
i da spreči te probleme.
Deficijencija vitamina E može nastati usled loše ishrane ili crevne malabsorpcije. Povećan rizik
imaju osobe, naročito deca, koja pate od bolesti creva, pankreasa, hronične holestaze, celijačne
bolesti, cistične fibroze i intestinalne limfangiektazije. Niski nivoi vitamina E mogu biti povezani
sa abetalipoproteinemijom, verovatno kao rezultat nedostatka sposobnosti formiranja
lipoproteina niske gustine i hrilomikrona u crevnim apsorptivnim ćelijama.
Toksičnost vitamina E nije jasno utvrđena. Sumnja se da hronično preterano unošenje ima za
posledicu tromboflebitis, iako to nije definitivno potvrđeno.
Određivanje vitamina E korisno je kod osoba sa motornim i senzornim neuropatijama, sa
malabsorpcijom lipida, za monitoring vitamin E statusa prevremeno rođenih beba koje zahtevaju
oksigenaciju. Vitamin E treba određivati u uzorcima krvi koji su uzeti nakon perioda noćnog
gladovanja. Uzorci ne smeju biti hemolizovani i moraju da se zaštite odsvetlosti.

Klinicki znacaj:
Uloga antioksidansa
▼Teška malapsorpcija, neadekvatan unos, hronična hepatobilijarna bolest, pankreatitis, cistična fibroza. Niske vrednosti se sreću kod prevremeno rođenih beba, ili beba rođenih sa premalom težinom. Kao posledica deficita nastaje hemolitička anemija, edem.
▲Toksični efekat : slabost mišića, umor, mučnina, dijareja, krvarenje kao posledica antikoagulantne terapije.
Uzorak:
S ( posle noćnog gladovanja )
Metoda:
HPLC
Stabilnost:
4-8ºC 1 mesec
-20 ºC 1 godina
Minimalna zapremina uzorka:
2.0 mL
Obrtno vreme:
do 8 dana čet P/R 07/18
Cena: 2.310,00 din.