VITAMIN 1,25(OH)2 D

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
VITAMIN 1,25(OH)2 D Serum ELISA (Enzimski imunoesej) 20.00 - 79.00 pg/mL
Klinicki znacaj:
-metabolit vitamina D sa najjačim dejstvom; stimuliše apsorpciju kalcijuma u tankom crevu a njegova produkcija je regulisana direktno nivoom kalcijuma, fosfora i PTH
▲primarni hiperparatireoidizam; sekundarni hiperparatireoidizam zbog deficita vitamina D;dif.dijagnoza hiperkalcemije (sarkoidoza, neke maligne bolesti...)
▼hipoparatireoidizam; hronična bubrežna insuficijencija
Uzorak:
S
Metoda:
ELISA
Stabilnost:
25ºC – 3 dana
4-8 ºC – 1 nedelja
-20 ºC – 6 meseci
Transport:2-8 ºC
Minimalna zapremina uzorka:
0,5mL
Obrtno vreme:
15 dana
Cena: 4.950,00 din.