VITAMIN 1,25(OH)2 D

VitaminD je generička oznaka za grupu liposolubilnih ( u mastima rastvorljivih) jedinjenja, strukturno
sličnih sterolima, uključujući ergokalciferol (D2) poreklom iz biljaka i holekalciferol ( D3) poreklom iz
životinja. VitD u telu nastaje iz dva izvora : egzogenog ( suplementacijom: D2 i D3) i endogenog (
biosintezom: D3). Endogeni D3 nastaje u koži konverzijom 7-di-OH-holesterola u VitD3 pod dejstvom
UV svetlosti. Obe forme imaju sličnu biološku aktivnost.
VitD se metaboliše u jetri do 25-OH-VitD, a hidroksilacijom 1-α- hidroksilaze u bubrezima, pod
dejstvom PTH, do 1,25-diOH-VitD. 1,25- diOH-VitD je najmoćniji metabolit VitD. On stimuliše
absorpciju kalcijuma u crevima, a sinteza mu je strogo regulisana koncentracijom kalcijuma, fosfora i
PTH u serumu. 1,25- diOH-VitD nivo može biti povišen u primarnom hiperparatireoidizmu i
sekundarnom hiperparatireoidizmu izazvanim niskim kalcijumom ili smanjenim unosom VitD.
Neki pacijenti sa granulomatoznim bolestima ( npr.sarkoidozom) i malignim tumorima kod kojih postoji
neregulisana 1-α- hidroksilaza u lezijama mogu imati povišen 1,25-diOH-VitD i hiperkalcemiju.
Nizak 1,25-diOH-VitD se javlja u hipoparatireidizmu i hroničnim bubrežnim bolestima.
1,25-diOH-VitD je najmoćniji VitD metabolit, ali nivo 25-OH metabolita preciznije prikazuje zalihe
VitD u organizmu, zato je određivanje 25-OH VitD2 i D3 u serumu bolji inicijalni test procene
statusa VitD. Međutim, kod bubrežnih bolesnika je najčešće potrebno odrediti i 1,25-diOH-VitD da bi se
adekvatno procenio status VitD u organizmu.

Klinicki znacaj:
-metabolit vitamina D sa najjačim dejstvom; stimuliše apsorpciju kalcijuma u tankom crevu a njegova produkcija je regulisana direktno nivoom kalcijuma, fosfora i PTH
▲primarni hiperparatireoidizam; sekundarni hiperparatireoidizam zbog deficita vitamina D;dif.dijagnoza hiperkalcemije (sarkoidoza, neke maligne bolesti...)
▼hipoparatireoidizam; hronična bubrežna insuficijencija
Uzorak:
S
Metoda:
ELISA
Stabilnost:
25ºC – 3 dana
4-8 ºC – 1 nedelja
-20 ºC – 6 meseci
Transport:2-8 ºC
Minimalna zapremina uzorka:
0,5mL
Obrtno vreme:
15 dana
Cena: 5.050,00 din.