VITAMIN B6

Vitamin B6 obuhvata tri prirodna oblika ovog jedinjenja: piridoksol, piridoksamin i piridoksal,
kao i 5-fosfatne derivate ovog vitamina. Piridoksal-5-fosfat (PLP) je biološki aktivan oblik jer
učestvuje kao kofaktor u brojnim enzimskim reakcijama u organizmu.
Nedostatak vitamina B6 je potencijalni uzrok sindroma gorućih usta i mogući potencirajući factor
sindroma karpalnog tunela i tarzalnog tunela. Osobe koje imaju poremećaje hronične,
progresivne kompresije nerava mogu imati manjak vitamina B6 i treba ih ispitati. Nedostatak
vitamina B6 je povezan sa simptomima ljuštenja kože, teškog gingivitisa, razdražljivosti, slabosti,
depresije, vrtoglavice, periferne neuropatije i epileptičnim napadima. U pedijatrijskoj populaciji
nedostatke karakteriše dijareja, anemija i epileptični napadi. Izrazito povišen PLP u kombinaciji
sa niskim nivoom piridoksinske kiseline(PA) se primećuju u slučajevima hipofosfatazije,
poremećaja koji karakteriše niska aktivnost alkaline fosfataze i niz skeletnih abnormalnosti.
Određivanje vitamina B6 služi za procenu uspešnosti suplementacije vitaminom B6 i postavljanje
dijagnoze i procenu hipofosfatazije. Vitamin B6 treba određivati u uzorcima krvi koji su uzeti
nakon perioda noćnog gladovanja.

Klinicki znacaj:
▼periferne neuropatije, konvulzije, pad imuniteta, lezije na koži, stomatitis
Uzorak:
eK – na ledu
Metoda:
HPLC
Stabilnost:
-20ºC 2meseca
Minimalna zapremina uzorka:
0,5mL
Obrtno vreme:
Do 8 dana
Cena: 2.800,00 din.