PROFIL ACIL KARNITINA

Klinicki znacaj:
Detekcija poremećaja oksidacije masnih kiselina i organskih acidurija
Uzorak:
S i eK
Metoda:
LC/MSMS
Stabilnost:
-20ºC 30 dana
Minimalna zapremina uzorka:
2,0 mL seruma + eK x 2
Obrtno vreme:
15 dana
Cena: 10.010,00 din.