PROFIL ACIL KARNITINA

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
C10-Karnitin EDTA krv / 0.00 - 0.23 umol/L
C8-Karnitin EDTA krv / 0.00 - 0.15 umol/L
C6-Karnitin EDTA krv / 0.00 - 0.26 umol/L
C5-DC-Karnitin EDTA krv / 0.00 - 0.03 umol/L
C5-Karnitin EDTA krv / 0.00 - 0.32 umol/L
C4-Karnitin EDTA krv / 0.00 - 0.44 umol/L
C3-Karnitin EDTA krv / 0.00 - 1.93 umol/L
C2-Karnitin EDTA krv / 2.50 - 23.00 umol/L
C0-Karnitin EDTA krv / 16.00 - 60.00 umol/L
Klinicki znacaj:
Detekcija poremećaja oksidacije masnih kiselina i organskih acidurija
Uzorak:
S i eK
Metoda:
LC/MSMS
Stabilnost:
-20ºC 30 dana
Minimalna zapremina uzorka:
2,0 mL seruma + eK x 2
Obrtno vreme:
15 dana
Cena: 10.010,00 din.