ADIPONEKTIN

Klinicki znacaj:
▼gojaznost, insulinska rezistencija, povećan rizik za nastanak metaboličkog sindroma Diabetes mellitus-a tip II, koronarne bolesti srca
▲hiperkinetski sindrom odraslih, pacijenti sa reumatoidnim artritisom koji odgovaraju na biološku terapiju
Uzorak:
S
Metoda:
ELISA
Stabilnost:
25 ºC 2 dana
-20 ºC >1 godina
Minimalna zapremina uzorka:
0.5 mL
Obrtno vreme:
do 8 dana sre P/R 07/18
Cena: 3.190,00 din.