MELATONIN u urinu

Klinicki znacaj:
▼može uzrokovati anksioznost, poremećaje raspoloženja, nesanicu, smanjenje bazalne temperature tela, povećanje estrogen-progesteron odnosa
▲može uzrokovati sezonske afektivne poremećaje (zimska depresija, letnja depresija), smanjenje estrogen-progesteron odnosa, smanjenje tireoidne i adrenalne funkcije, hipotenziju
Uzorak:
S, eP,24hU (6M HCl)
Metoda:
ELISA
Stabilnost:
4-8ºC 5dana
-20ºC 3meseca
Minimalna zapremina uzorka:
0,5mL (S) 10mL (U)
Cena: 6.540,00 din.