GLUKAGON

Klinicki znacaj:
Dijagnoza i praćenje pacijenata sa glukagon produkujućim tumorima
Uzorak:
S
Metoda:
CLIA
Stabilnost:
2-8˚C 5 dana
-20˚C 30 dana
Minimalna zapremina uzorka:
0,5 mL
Cena: 4.200,00 din.