GLUKAGON

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
GLUKAGON EDTA plazma CLIA (Hemiluminiscenca) 50.00 - 100.00 pg/mL
Klinicki znacaj:
Dijagnoza i praćenje pacijenata sa glukagon produkujućim tumorima
Uzorak:
S
Metoda:
CLIA
Stabilnost:
2-8˚C 5 dana
-20˚C 30 dana
Minimalna zapremina uzorka:
0,5 mL
Obrtno vreme:
Do 8 dana
Cena: 5.000,00 din.