KOPROKULTURA

Uzorak:
Uzorak fecesa u količini oko 2 g( deo sa tragovima sluzi, krvi)
Stabilnost:
Tečnu stolicu transportovati u roku od 1h, čvrsta se može čuvati do 24h na + 4C
Obrtno vreme:
2 - 4 dana
Cena: 600,00 din.