CLOSTRIDIUM DIFF toksin A i toksin B

Klinicki znacaj:
Pseudomembranozni kolitis, dijarea udružena sa infekcijom Clostridium-om
Uzorak:
F Uzorak fecesa u količini oko 2 g ( deo sa tragovima sluzi, krvi)
Metoda:
IHR
Stabilnost:
Tečnu stolicu transportovati u roku od 1h, čvrsta se može čuvati do 24h na + 40C
Minimalna zapremina uzorka:
0.1 mL (tečna) 2 gr (čvrsta)
Obrtno vreme:
1 dan
Cena: 2.500,00 din.