YERSINIA enterocolitica kultura

Uzorak:
Uzorak fecesa u količini oko 2 g ( deo sa tragovima sluzi, krvi )
Stabilnost:
Tečnu stolicu transportovati u roku od 1h, čvrsta se može čuvati do 24h na + 40C
Obrtno vreme:
2 - 4 dana
Cena: 450,00 din.