PANKREASNA ELASTAZA

Klinicki znacaj:
▼hronični pankreatitis, insuficijencija egzokrinog pankreasa. Ne utiče terapija enzimima ni brzina pasaže kroz creva
Uzorak:
F
Metoda:
ELISA
Stabilnost:
2-8˚C 7 dana
-20˚C 1 godina
Minimalna zapremina uzorka:
5g
Obrtno vreme:
do 8 dana pet P/R 07/18
Cena: 3.700,00 din.