PANKREASNA ELASTAZA

Elastaza je enzim koga produkuje egzokrini pankreas zajedno sa drugim enzimima, koji se transportuju u tanko crevo i učestvuju u metabolizmu masti, proteina i ugljenih hidrata i tako učestvuje u procesu varenja hrane i apsorpcije hranljivih materija.

U digestivnom traktu, elastaza se ne razlaže dejstvom drugih enzima i izlučuje se stolicom. Elastaza se može detektovati u stolici i kada je funkcija pankreasa normalna. Nivo elastaze u stolici opada kada egzokrino tkivo pankreasa ne proizvodi dovoljno elastaze i drugih digestivnih enzima. Ovo stanje se naziva insuficijencija egzokrinog pankreasa.

Insuficijencija egzokrinog pankreasa se dešava kada količina enzima koja se otpusti i transportuje do tankog creva nije dovoljna za normalno varenje hrane i apsorpciju nutrijenata. Bilo koje stanje koje dovodi do uništavanja ćelija koje produkuju elastazu može izazvati insuficijenciju pankreasa. Ova stanja su:

  • hronični pankreatitis,
  • kancer pankreasa,
  • cistična fibroza kod dece,
  • Shwachman-Diamond-ov sindrom.

 

Najčešći simptomi insuficijencije pankreasa su:

  • bolovi u stomaku,
  • stolice intenzivnog mirisa,
  • zaostajanje u rastu kod dece,
  • deficijencija vitamina,
  • gubitak na težini.
Klinicki znacaj:
▼hronični pankreatitis, insuficijencija egzokrinog pankreasa. Ne utiče terapija enzimima ni brzina pasaže kroz creva
Uzorak:
F
Metoda:
ELISA
Stabilnost:
2-8˚C 7 dana
-20˚C 1 godina
Minimalna zapremina uzorka:
5g
Obrtno vreme:
do 8 dana pet P/R 07/18
Cena: 3.700,00 din.