LAKTOFERIN

Šta je laktoferin?

 

 Laktoferin je protein čija je vrednost u stolici povišena u slučaju zapaljenja creva infektivnog i neinfektivnog porekla.

 

Zašto se određuje laktoferin?

 

Laktoferin se određuje kao pomoć u diferencijalnoj dijagnostici inflamatornih bolesti creva (ulcerozni kolitis i Kronova bolest) i sindroma iritabilnih creva. U inflamatornim bolestima creva vrednost laktoferina je povećana. Takođe, laktoferin se određuje i da bi se potvrdila aktivnost inflamatorne bolesti creva i pratio njen tok, zatim u praćenju antiinflamatorne terapije tih bolesti i kao pomoćni parametar za donošenje odluke o endoskopiji.

Uglavnom je vrednost laktoferina u korelaciji sa stepenom inflamacije u crevima, što je stepen inflamacije veći, to je i veća vrednost laktoferina.

 

Kako se tumači dobijeni rezultat laktoferina?

 

Povećana vrednost ukazuje na inflamaciju u crevima, ali ne i na mesto inflamacije. Takođe, povećana vrednost laktoferina se pored ulceroznog kolitisa i Kronove bolesti, javlja i u infektivnom gastroenteritisu i kolorektalnom karcinomu. Normalna vrednost ne isključuje prisustvo zapaljenja creva.

 

Kakav uzorak je potreban za laktoferin?

 

Uzorak je stolica sakupljena u čistoj posudi, koja ne sme biti kontaminirana vodom ili urinom.

 

Da li potrebna prethodna priprema?

 

 Nije potrebna.

 

Kojom metodom se određuje laktoferin?

 

            ELISA metoda.

 

Šta može uticati na određivanje laktoferina?

 

Vrednost laktoferina može biti povećana kod pacijenata koji duže vreme koriste nesteroidne antiinflamatorne lekove, jer nastaje oštećenja tkiva creva (NSAIL enteropatija).

Klinicki znacaj:
Pomoć u diferencijalnoj dijagnostici inflamatornih bolesti creva (ulcerozni kolitis i Kronova bolest) i sindroma iritabilnih creva.
▲ zapaljenje creva infektivnog i neinfektivnog porekla..
Uzorak:
F
Metoda:
ELISA
Stabilnost:
2-8˚C 5 dana (F)
Minimalna zapremina uzorka:
1 gr
Obrtno vreme:
1 dan radnim danima i subotom
Cena: 2.860,00 din.