CHLAMYDIA TRACHOM ( DIF )

Uzorak:
Bris cervikalnog kanala – izbeći period ovulacije; višak sekreta odstraniti drugim brisom; Uretralni bris (pacijent ne treba da urinira 1- 2 h pre uzimanja brisa)
Stabilnost:
Bris nanet na pločicu za DIF, fiksiran metanolom i zaštićen papirom stabilan na
+ 40C 5 dana .
Obrtno vreme:
1 - 2 dana
Cena: 1.200,00 din.