UREAPLASMA ureal

Uzorak:
Bris cervikalnog kanala; višak sekreta odstraniti drugim brisom; Uretralni bris (pacijent ne treba da urinira 1- 2 h pre uzimanja brisa)
Stabilnost:
Transportovati u inokulisanom medijumu. Stabilan na sobnoj T0 do 8h ili 48h na + 40C)
Obrtno vreme:
1 - 2 dana
Cena: 1.100,00 din.