CYSTATIN C

Tekst: 

Šta je Cystatin C?

 

  • Marker za procenu brzine glomerularne filtracije tj. za procenu funkcije bubrega.

 

Zašto se određuje Cystatin C?

 

  • Pri sumnji na postojanje bubrežne disfunkcije, a posebno može biti koristan pri otkrivanju blagog do umerenog oštećenja bubrežne funkcije

 

Kako se tumači dobijeni rezultat?

 

  • ↑ povišene vrednosti su znak smanjene brzine glomerularne filtracije

 

Šta može uticati na određivanje ?

 

  • Na njegovo određivanje odnosno koncentraciju ne utiču mišićna masa, pol, ishrana i zbog toga se smatra pouzdanijim markerom bubrežne funkcije od kreatinina

 

Kakav uzorak je potreban za određivanje ?

 

  • Određuje se u uzorku krvi (serumu)

 

Da li je potrebna prethodna priprema?

  • Ne

 

Kojom metodom se određuje Cystatin C?

 

  • turbidimetrijom

 

Referentne vrednosti za odrasle:

 

  • 0.4-1.2 mg/L