ANTI CCP ANTITELA

Tekst: 

Šta su Anti CCP antitela ?

 

  • Antitela na cirkulišući citrulinisani peptid

 

Zašto se određuju anti CCP antitela ?

 

  • Određuju se prilikom postavljanja dijagnoze reumatoidnog artritisa i predstavljaju najpouzdaniji dijagnostički parametar

 

Kako se tumači dobijeni rezultat?

 

  • ↑ povišene vrednosti,odnosno pozitivan rezultat-postoji velika verovatnoća da osoba boluje od reumatoidnog artritisa
  • ↓ snižene vrednosti, odnosno negativan rezultat-postoji mala verovatnoća da osoba boluje od reumatoidnog artritisa

 

 Rezultati se interpretiraju zajedno sa rezultatima drugih dijagnostičkih procedura i testova.

 

Šta može uticati na određivanje anti CCP antitela?

 

  • Pozitivan rezultat može biti prisutan i kod nekih pacijenata sa sistemskim eritemskim lupusom (SLE) ili drugim autoimunim bolestima vezivnog tkiva

 

 

Kakav uzorak je potreban za anti CCP antitela?

 

  • Parametar se određuje u uzorku krvi (serumu)

 

Da li je potrebna prethodna priprema?

 

 

  • Ne

 

Kojom metodom se određuju anti CCP antitela?

 

  • CMIA

 

 

Referentne vrednosti za odrasle:

 

  • < 5 U/ml