Verified - Neinvazivni prenatalni test iz krvi majke

Verified neinvazivni prenatalni test

DOSTUPNE SU SLEDEĆE OPCIJE TESTIRANJA:

  1. VERIFIED basic– trizomije 13,18,21, aneuploidije polnih hromozoma i pol fetusa
  2. VERIFIED twins – trizomije 13,18,21 i prisustvo Y hromozoma – ZA BLIZANAČKE TRUDNOĆE
  3. VERIFIED plus - trizomije 13, 18, 21, aneuploidije polnih hromozoma, mikrodelecije: 22q11, 15q11, 1p36, 4p, 5p i pol fetusa
  4. VERIFIED ALL CHROMOSOMES - aneuploidije svih hromozoma (1-22), aneuploidije polnih hromozoma i pol fetusa
  5. VERIFIED ALL CHROMOSOMES + MICRODELETIONS - aneuploidije svih hromozoma (1-22), aneuploidije polnih hromozoma, mikrodelecije: 22q11, 15q11, 1p36, 4p, 5p i pol fetusa
Verified - od 10. nedelje trudnoce