Proverite tromesečni šećer po 30% nižoj ceni

Povodom Svetskog dana dijabetesa koji se obeležava 14.novembra, omogućili smo popust od 30% na određivanje HbA1c.

HbA1C ili glikozilirani hemoglobin je bitan test koji se određuje u cilju dugoročne kontrole nivoa glukoze u krvi kod dijabetičara.

Glikozilirani oblik hemoglobina nastaje kada se glukoza veže za hemoglobin, protein koji se nalazi u eritrocitima, čija je funkcija transport kiseonika kroz organizam. HbA1C pokazuje prosečan nivo glukoze u krvi za poslednja 2 do 3 meseca odnosno njenu koncentraciju u eritrocitima, čiji je vek 120 dana. Ovaj test je dobar parametar koji se koristi u kontroli dijabetesa, jer njegove vrednosti mogu da ukažu lekaru na to da li je potrebno korigovati terapiju.

Za osobe koje nemaju dijabetes, normalan nivo HbA1C je između 4% i 5,6%. Vrednosti između 5,7% i 6,4% predstavljaju povećan rizik od dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti, dok nivoi HbA1c > 6,5% ukazuju na postojanje dijabetesa.

Preporuka za sve dijabetičare je kontrola nivoa HbA1C u krvi najmanje dva puta godišnje, ili na svaka 3 meseca, sve dok se vrednost glukoze u krvi ne stabilizuje. Ukoliko je njegova vrednost ispod 7%, smatra se da je dijabetes dobro kontrolisan. Ukoliko je vrednost iznad 9%, veća je i mogućnost pojava komplikacija koje nastaju zbog ove bolesti. Što je viši ovaj rezultat, veći je rizik od komplikacija koje nosi bolest.

Analiza se radi iz venske ili kapilarne krvi. Može se raditi u bilo koje doba dana, bez obzira na unos hrane ili uzimanje terapije.

Glikozilirani hemoglobin po sniženoj ceni možete odrediti u svim Biomedica laboratorijama od 14.11. do 17.11.