NOVO U PONUDI! OLIGOKLONALNE TRAKE U DIJAGNOSTICI MULTIPLE SKLEROZE!

NOVO!

Oligoklonalne IgG trake u likvoru i serumu - IEF

• Šta je oligoklonalni IgG?
Oligoklonalni IgG se sintetiše u nekim oboljenjima centralnog i perifernog nervnog sistema. Detektuju se metodom izoelektričnog fokusiranja likvora i seruma sa imunofiksacijom koja predstavlja “zlatni standard” u utvrđivanju intratekalne sinteze oligoklonalnih IgG traka u likvoru i serumu.

• Zašto se određuje?
Ova metoda značajno doprinosi postavljanju dijagnoze multiple skleroze, diferencijalnoj dijagnozi bolesti bele mase centralnog nervnog sistema i drugih imunski posredovanih, zapaljenjskih i infektivnih oboljenja centralnog i perifernog nervnog sistema.

• Kako se tumači dobijeni rezultat?
Nalazi se opisuju kvalitativno kao prisustvo ili odsustvo oligoklonalnih IgG traka u cerebrospinalnoj tečnosti (likvoru) i serumu.
Rezultat tumači lekar u skladu sa kliničkom slikom.

• Šta može uticati na određivanje?
Hemoragičan uzorak cerebrospinalne tečnosti

• Kakav uzorak je potreban?
Uzorke 1ml likvora i 1 ml seruma je potrebno dostaviti na hladnom ( 4⁰C) i skladištiti na
-20⁰C do analize.
Standardna procedura podrazumeva paralelnu analizu likvora i seruma za svakog pacijenta.

• Da li je potrebna prethodna priprema?
Ne

• Kojom metodom se određuje?
IEF ( Izoelektrično fokusiranje sa imunofiksacijom )

• Referentne vrednosti za odrasle:
Nije primenljivo

• Obrtno vreme:
30 – 60 dana

• Cena:
12000 dinara