Novo u ponudi - Amonijak (NH3)

  • Šta je amonijak?

Amonijak je produkt razgradnje proteina koji je potencijalno toksičan za centralni nervni sistem.

  • Zašto se određuje amonijak?

Nivo amonijaka u krvi se određuje u bolestima jetre, Rey-ovom sindromu i kod sumnje na urođene bolesti metabolizma kod dece.

  • Kako se tumači dobijeni rezultat?

↑ hepatična encefalopatija, hepatična koma u terminalnom stadijumu ciroze jetre, akutna i subakutna nekroza jetre, Rey-ov sindrom, urođena deficijencija enzima ciklusa uree, urođeni poremećaji metabolizma organskih kiselina i aminokiselina lizina i ornitina, povećani unos proteina hranom.

  • Šta može uticati na određivanje amonijaka?

Neadekvatno uzorkovanje ( obavezno uzorkovati bez poveske ) i rukovanje uzorkom.

  • Kakav uzorak je potreban za određivanje amonijaka?

EDTA plazma

Uzorak krvi treba uzeti bez venske staze ( bez poveske). Epruvetu odmah po uzorkovanju staviti u čašu sa ledom. Centrifugirati i odvojiti plazmu u roku od 30 minuta.

Uzorak je stabilan 2 sata na 4ºC ili 7 dana na -20ºC.

  • Da li je potrebna prethodna priprema?

Ne

  • Kojom metodom se određuje amonijak?

Enzimskom UV metodom

  • Referentne vrednosti:

10 – 47 umol/L

  • Obrtno vreme: 1 dan
  • Cena: 1000 dinara