NOVO! Clostridium difficile A/B u fecesu PCR metodom

Šta je Clostridium difficile?

 • Clostridium difficile je bakterija čije patogene forme luče toksine A i B koji izazivaju dijareje najčešće kod pacijenata koji su na terapiji antibioticima ( posledica narušavanja normalne crevne flore ).
 • Dokazano je da 2% odrasle populacije asimptomatski nosi patogenu formu ove bakterije.

Zašto se dokazuje prisustvo Clostridium difficile u fecesu?

 • PCR metodom se najpouzdanije direktno dokazuje prisustvo bakterije Clostridium difficile koja produkuje toksin A ili B (kvalitativni test) ili broj kolonija (kvantitativni test) za dijagnostiku i praćenje efekata terapije.

Kako se tumači dobijeni rezultat?

 • Kvalitativni rezultat se izražava kao POZITIVAN ili NEGATIVAN, sa donjom granicom detekcije od 20 CFU/gr fecesa
 • Kvantitativni rezultat se dobija u opsegu od 100 do 200000 CFU/gr fecesa

Kakav uzorak je potreban?

 • Uzorak je feces koji se mora dostaviti u laboratoriju u roku od 2 – 3h.

          Zamrznut uzorak je stabilan 48h na -20ºC.

Da li je potrebna prethodna priprema?

 • Uzorak treba uzeti što ranije u odnosu na početak bolesti.

Kojom metodom se određuje?

 • PCR metodom se detektuju specifični delovi gena patogenih formi Clostridium difficile koji određuju sintezu toksina A i B.

Referentne vrednosti za odrasle:

 • NEGATIVAN rezultat

Obrtno vreme:

 • 3 – 5 dana

Cena testa:

 • Kvalitativni test   4800 dinara
 • Kvantitativni test   6000 dinara