Brza dijagnostika na Streptococcus Pyogenes

Beta-hemolitički Streptokok grupe A ( Streptococcus pyogenes ) je najčešći bakterijski uzročnik infekcija gornjih respiratornih puteva, artitisa, endokarditisa i Šarlaha.

Ako se infekcija ne leči, može dovesti do komplikacija kao što su reumatska groznica i glomerulonefritis.

Rana dijagnoza i lečenje infekcija izazvanih ovom bakterijom pokazali su se kao važan faktor u suzbijanju postinfekcionih sekvela.

Brza dijagnostika iz brisa na Streptococcus pyogenes je kompletna za 30 minuta.

Stabilnost:

Bris se može čuvati u sterilnoj, suvoj tubi do 6 sati na sobnoj temperaturi ili 72 sata u frižideru.