Dijabetes tipa 2

Ova varijanta dijabetesa obično se javlja kod starijih osoba preko 40 godina, a ne tako često kod mlađe populacije. Kod ovog dijabetesa ketoacidoza se retko javlja i nije potrebna terapija insulinom .
Ovi pacijenti imaju povišen insulin u krvi, ali je rezistentan i ne može da održava normalan nivo glukoze.
Zbog toga organizam prividno gladuje i počinje da troši masti kao energiju. Ovi pacijenti su uglavnom gojazni i imaju promenjen lipidni status.
#diabetestype2 #biomedicalaboratorije