Spermogram i Spermokultura

SPERMOGRAM

Pacijent ne treba da ima seksualne odnose 3 - 5 dana.

Uzorak sperme se daje u laboratoriji ili se donosi u laboratoriju na temperaturi 20 - 37ºC u roku od 60 minuta od uzorkovanja.

SPERMOKULTURA

Pacijent treba prethodno da urinira.

Uzorak sperme se donosi u laboratoriju u sterilnoj posudi.