Sakupljanje uzoraka urina

UPUTSTVO ZA SAKUPLJANJE URINA ZA FIZIČKO-HEMIJSKI PREGLED

Najbolji uzorak urina za analizu je svež, prvi jutarnji urin (srednji mlaz), u bočici za urin. Pre sakupljanja uzorka obaviti toaletu spoljnih genitalija (pranje toplom vodom i sapunom). Uzorak urina se mora testirati u roku od 2h od uzorkovanja ili nakon 4h ako se čuva u frižideru. Žene ne treba da sakupljaju urin neposredno pre, za vreme i neposredno nakon menstruacije.

URINOKULTURA

Doneti svež, prvi jutarnji uzorak urina (srednji mlaz), u sterilnoj bočici za urin.
Pre sakupljanja uzorka obaviti toaletu spoljnih genitalija (pranje toplom vodom i sapunom). Ukoliko se uzorak ne može odmah, a najkasnije u roku od jednog sata dostaviti u laboratoriju, obavezno koristiti transportnu podlogu – Uricult.

SAKUPLJANJE 24h URINA

Sakupljati urin 24h u bocu i u toku sakupljanja čuvati na tamnom i hladnom mestu.

1)  Sipati konzervans dobijen u laboratoriji u bocu (ako je potrebno za tražene analize).
2)  Prvu jutarnju porciju urina baciti.
3)  Sav urin u toku dana i noći sakupljati u bocu.
4)  Prvu jutarnju porciju sledećeg dana dodati u bocu i završiti sakupljanje mokraće.   

Analize iz 24h urina koje zahtevaju dodatak konzervansa:
Kateholamini (adrenalin, noradrenalin, dopamin)
 5-HIAA, VMA
17-Ketosteroidi ,  
17-OH-Korikosteroidi
Metanefrin, Normetanefrin
Kalcijum, Fosfat, Magnezijum  (dodaje se u laboratoriji u celu zapreminu )
Mokraćna kiselina ( dodaje se u laboratoriji u celu zapreminu )
Oksalati