Priprema pacijenata za vadjenje krvi

UPUTSTVO ZA PRIPREMU PACIJENATA ZA VAĐENJE KRVI

1. Uzorak krvi uzimati ujutru nakon noćnog gladovanja, 12 sati posle poslednjeg obroka.

Hrana dovodi do povećanja koncentracije: glukoze, holesterola, triglicerida, fosfata, proteina, gvožđa,vitamina i dr.

Dnevne varijacije su veoma značajne kod: gvožđa, kateholamina, kortizola, ACTH, kortikosteroida ...

Krv za hormone stresa (ACTH, prolaktin, kateholamini, kortizol..) vaditi posle odmora od najmanje 15-30 minuta.

2. Izbegavati veću fizičku aktivnost 2-3 dana pre vađenja krvi.

Povećana fizička aktivnost može značajno povećati aktivnost pojedinih enzima (CK, LDH, AST) i nivo kalijuma.

3. Pre vađenja krvi (u dogovoru sa lekarom) ne uzimati lekove i preparate koji mogu uticati na rezultat.

Preparti gvožđa,vitamini, hormonska terapija, diuretici, analgetici i dr.