Priprema pacijenata za uzimanje briseva

PRIPREMA PACIJENTA ZA UZIMANJE BRISEVA

BRISEVI GRLA, USNE I NOSNE DUPLJE

  1. Ujutru pre uzimanja brisa najbolje je da pacijent ne doručkuje, da ne pije bilo kakav napitak, niti da sprovodi higijenu usne duplje. Ukoliko je pacijent jeo ili pio neki napitak treba da prođe minimum 30 minuta do uzimanja brisa.
  2. Bris je potrebno uzeti pre antibiotske terapije.
  3. Potrebno je da prođe najmanje 12h od lokalne aplikacije antiseptičkog sredstva do uzimanja brisa.
  4. Kontrolni uzorak posle antibiotske terapije uzeti posle najmanje 7 dana od završene terapije ili po zahtevu lekara.