Priprema pacijenata za izvođenje izdisajnog testa intolerancije na laktozu

TEST ZA LAKTOZNU INTOLERANCIJU

Laktozna intolerancija je metabolički poremećaj koji se javlja usled delimične ili potpune nemogućnosti digestije mlečnog šećera – laktoze usled nedostatka odgovarajućeg enzima – laktaze. Smatra se da čak 75% adultne populacije ima manjak ovog enzima, dok se klinička manifestacija javlja kod otprilike 7-10% ove populacije što ga svrstava u red relativno čestih poremećaja metabolizma.

Aparat za dijagnostikovanje laktozne intolerancije radi na principu gasnog hromatografa koji detektuje vodonik iz izdahnutog vazduha pacijenata. Test se izvodi nakon opterećenja pacijenta laktozom i očitane vrednosti su pouzdan pokazatelj nepodnošenja mlečnog šećera, odnosno razgradnje laktoze parametaboličkim putem u debelom crevu.

Test se izvodi svakodnevno.

PREPORUKE ZA PRIPREMU PACIJENTA ZA IZVOĐENJE TESTA INTOLERANCIJE NA LAKTOZU

Pacijent ne sme ništa da jede najmanje 12 sati pre izvođenja testa. Može konzumirati samo vodu.

Namirnice koje se mogu konzumirati 24h ( 1dan ) pre izvođenja testa:

  1. Pečena ili kuvana piletina, ćuretina i riba začinjena solju i biberom
  2. Kuvani beli pirinač
  3. Jaja
  4. Bistra pileća ili teleća supa

12 sati pre izvođenja testa:

  1. Pacijent ne sme pušiti ni aktivno ni pasivno bar 1 sat pre započinjanja i tokom izvođenja testa.
  2. Pacijent ne sme spavati ni aktivno vežbati bar 1 sat pre započinjanja i tokom izvođenja testa
  3. Skorašnja antibiotska terapija, tečna stolica (dijareja) ili kolonoskopija mogu uticati na rezultate testa, tako da u tim situacijama treba konsultovati lekara pre nego što se pristupi izvođenju testa.
  4. Tokom izvođenja testa dozvoljeno je konzumirati vodu u umerenim količinama