VELIKI KAŠALJ - SIMPTOMI ?

Simptomi velikog kašlja se obično razvijaju u roku do 5 do 10 dana od kontakta sa
bakterijom, ali je ponekad moguće i da se simptomi ne razviju 3 nedelje.

Nakon inkubacije bolest prolazi kroz tri stadijuma:

1. Kataralni stadijum - simptomi koji se mogu javiti podsećaju na simptome
klasične prehlade:curenje ili zapušen nos, suv, neproduktivan kašalj, koji nije
praćen temperaturom. Traje najčešće jednu do dve nedelje.

2. Paroksizmalni stadijum - ovaj stadijum započinje povećanjem učestalosti
kašlja. U ovom stadijumu kašalj je učestaliji noću, a može biti izazvan hladnim
vazduhom, uzbuđenjem... Sam napad kašlja traje 1 do 2 minuta, a često se dešava
da nakon napada dođe do povraćanja. Karakteriše se još i crvenilom lica, bledilo,
cijanozom – plava prebojenost kože, otokom očnih kapaka. Kod beba se međutim,
može desiti da uopšte ne kašlju, već može doći do otežanog disanja.

3. Stadijum rekonvalescencije – počinje obično nakon 4 nedelje od početka
bolesti. Dolazi do smanjenja simptoma, broj napada kašlja se smanjuje, povraćanje
više nije prisutno. Mogu se javljati povremeni, blaži napadi kašlja i u narednim
nedeljama, kao posledica oštećenja respiratonih puteva.

 

Izvor bolesti je bolesnik, koji je zarazan dve do četiri nedelje od početka bolesti. Prenosi
se kapljičnim putem, a najčešće oboljevaju deca predškolskog uzrasta, ali i tinejdžeri i
odojčad. Prevencija infekcije se sprovodi vakcinacijom.