VELIKI KAŠALJ - DIJAGNOSTIKA

DIJAGNOZA:
Postavlja se na osnovu kliničke slike, nazofaringealnog brisa, PCR testa i seroloških
testova. Određivanje IgM, IgG i IgA antitela može pomoći u dijagnostici infekcije koju
izaziva bordetella pertussis.

Bordetella pertussis IgM – detektuju se IgM antitela koja su prisutna u toku same
infekcije i njihove povišene vrednosti mogu ukazivati na trenutnu infekciju

Bordetella pertussis IgA – detektuju se IgA antitela koja su prisutna na sluznicama i
mogu ukazivati na nedavnu ili trenutnu infekciju

Bordetella pertussis IgG – detektuju se IgG antitela koja ukazuju na nivo antitela
stečenih prethodno preležanom infekcijom ili imunizacijom

Lečenje: Terapija se sprovodi antibioticima, kao i odgovarajućom simptomatskom
terapijom.