NOVO! STREP A + ADENOVIRUS

Za brzu diferencijalnu dijagnostiku faringitisa i tonzilitisa, testiranjem jednog uzorka
brisa na dva najvažnija patogena:

• Streptococcus pyogenes ( grupa A )
• Adenovirus

Obezbeđuje adekvatan tretman pacijenta i racionalnu upotrebu antibiotika.
Klinička senzitivnost testa je 100%, klinička specifičnost je 100%.
Metoda: TPX ( Two-Photon Excitation ), MARIPOC

UZORAK: nazofaringealni bris bez transportnog medijuma
STABILNOST UZORKA: 24 sata
OBRTNO VREME: 1 dan
CENA: 850 dinara