NOVO! KOMBINOVANI RESPIRATORNI PANEL

Panel za brzu diferencijalnu dijagnostiku respiratornih bolesti, testiranjem jednog uzorka
brisa na 11 najvažnijih patogena:

• SARS CoV-2
• Influenza A
• Influenza B
• Respiratorni sincicijalni virus (RSV)
• Humani metapneumovirus
• Parainfluenza 1
• Parainfluenza 2
• Parainfluenza 3
• Coronavirus OC-43
• Adenovirus
• Streptococcus pneumoniae

Klinička senzitivnost testa je 92,3%, klinička specifičnost je 100%.
Metoda: TPX ( Two-Photon Excitation ), MARIPOC

UZORAK: nazofaringealni bris bez transportnog medijuma
STABILNOST UZORKA: 24 sata
OBRTNO VREME: 1 dan
CENA: 12000 dinara