NIFTY – test za detekciju trizomija kod fetusa iz krvi majke

NIFTY

Trudni ste - ČESTITAMO!

Period trudnoće je jedan od najuzbudljivijih momenata u životu žene, koji je praćen velikom srećom ali i brigom za zdravlje svoje buduće bebe. Mnogim trudnicama se preporučuje skrining u ranoj trudnoći kako bi se isključila mogućnost pojave nekih genetskih sindroma, trizomija, od kojih je najčešći Daunov sindrom.

Skrining često uključuje testiranje fetalnih ćelija iz amnionske tečnosti tj. amniocentezu. Nažalost, amnicenteza nosi rizik od pobačaja kod 1% slučajeva. Ovde Vam NIFTY test može pomoći.

Šta je NIFTY?

NIFTY (Non-Invasive Fetal Trisomy test) je jednostavan, bezbedan i visoko precizan prenatalni test koji meri rizik za određena genetska stanja – trizomije.

Tokom trudnoće, bebina DNA prolazi u krvotok majke. Za potrebe NIFTY testa se uzorkuje 10 ml krvi trudnice i to već u 10-toj nedelji trudnoće. Iz ovog uzorka se analizira bebina DNA kako bi se utvrdio broj hromozoma, tj da li ih ima u manjku ili u višku.

Ukoliko želite da znate, NIFTY test Vam takođe može reći i kog je pola Vaša beba.

Šta su trizomije?

Trizomija je vrsta aneuploidije, što je medicinski izraz za opisivanje postojanja abnormalnog broja hromozoma. Trizomija 21 (Daunov sindrom), trizomija 18 (Edvardsov sindrom) i trizomija 13 (Patau sindrom) su tri najčešće aneuploidije. Svi su posledica prisustva ekstra kopije hromozoma 21, 18 odnosno 13.

Prednosti NIFTY testa

BEZBEDNO

Neinvazivan test bez rizika od pobačaja

JEDNOSTAVNO

Test se izvodi iz 10 ml uzorkovane krvi trudnice

PRECIZNO

Dokazana je tačnost od 99,5%

PROVERENO

Do sada je izvedeno preko 300,000 NIFTY testova

Šta su mogućnosti drugih prenatalnih testova?

Postoje i drugi prenatalni skrining testovi, međutim nisu svi precizni kao NIFTY. Invazivni dijagnostički testovi kao što su analiza horionskih čupica ili amniocenteza mogu da obezbede denitivne rezultate, ali nose i umereni rizik od komplikacija uključujući mogućnost pobačaja.

Da li treba da radim NIFTY test?

Kod nekih žena postoji veća verovatnoća da im beba bude nosilac određenih genetskih stanja. Trebalo bi da razmislite o NIFTY testu ako:

  • Ste stariji od 35 godina
  • U porodici postoji promena broja hromozoma
  • Rezultati skrining testa iz seruma ili rezultati ultrazvuka iz prvog ili drugog trimestra nisu zadovoljavajući.

Takođe mogli bi da razmislite o NIFTY testu:

  • Ako uopšteno imate neke sumnje vezano za zdravlje Vaše bebe i želeli bi da se umirite
  • Ako ste radili IVF tretman sa nepoznatim donorom
  • Ako ne želite da radite invazivne prenatalne testove.