KRVNA GRUPA I RH FAKTOR

ZAŠTO JE VAŽNO ODREĐIVANJE KRVNE GRUPE I RH FAKTORA?

 

Na površini eritrocita nalazi se veliki broj antigena koji su produkti genetičkog materijala nasleđenog od roditelja. U kliničkoj transfuziološkoj praksi, najveći značaj imaju antigeni ABO i Rhesus ( RH ) krvnih grupa.

4 osnovne krvne grupe ABO sistema su: A, B, AB i O. Ove krvne grupe se, u zavisnosti od prisustva/odsustva Rh faktora, razlikuju i mogu biti pozitivne ili negativne.

Određivanje krvnih grupa je važno prilikom :

  1. Transfuzije krvi
  2. Dobrovoljnog davanja krvi
  3. Planiranja zdrave trudnoće
  4. Prevencije zdravstvenih problema
  5. Planiranja zdrave ishrane